Deprem Bölgesinde Gıda,

Bu dağıtım işlemi, afetzedelerin hayatını sürdürebilmesi için çok önemlidir. Deprem sonrası gıda dağıtımının düzenlenmesi, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve afetzedelere gereksinim duydukları yardımı zamanında sunmak açısından kritik önem taşır.